Letnja Škola kao škola

05. 06. 2019

Stacion - Centar za savremenu umetnost Priština sa zadovoljstvom najavljuje petu godišnju sesiju Letnje škole kao škole i otvoreni poziv za učešće u kursevima programa.

Prijavljivanje traje do 15. juna 2019. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do 18. juna.

Program se održava od 5. do 21. avgusta 2019. godine.

Ovogodišnji program Letnje škole kao škole odvijaće se kroz 14 kurseva, kroz program javnih predavanja, konferencije, performanse, program filmske škole, DJ sesije i izložbe umetnika-ca, učešće pisaca-spisateljica i akademičarki-ara, uključujući: Julieta Aranda, Inke Arns, Franc Ashiku, Zdenka Badovinac, Margot Bouman, Sezgin Boynik, Eva Birkenstock, Boris Buden, DJ Tahira, Keti Chukhrov, Charles Esche, Patricia Falguières, Lek M. Gjeloshi, Tone Hansen, Koh Nguang How, Hristina Ivanovska, Ana Janevski, Sami Khatib, Elzbieta Matynia, Ari Benjamin Meyers, Suzana Milevska, Nebojša Milikić, Miran Mohar, Cesare Pietroiusti, Renaud Proch, Petrit Pula, Armina Pilav, Bernhard Rüdiger, Anri Sala, Renata Salecl, Gáspár Miklós Tamás, Marina Otero Verzier, Jelena Vesić and Gëzim Visoka, između ostalih.

Programom Letnje škole kao škole, Stacion - Centar za savremenu umetnost iz Prištine i partnerske institucije su kreirali jedinstvenu međunarodnu saradničku platformu, sa sedištem u Prištini, koja razvija interdisciplinarni kurikulum angažujući praktičare-ke da razmenjuju znanje i ekspertizu sa internacionalnom studentskom i opštom publikom.

Inicijalno inspirisan slučajem Kosova, gde se edukativni sistem formirao sredinom 70-ih godina, program Letnje škole kao škole je oblikovan tako da objedini i širi kritičko znanje, obrati se relevantnim izazovima današnjice, primenjujući nove modele i mogućnosti u umetničkoj saradnji i obrazovanju.

Trenutno je Letnja škola kao škola vodeća regionalna kolaborativna platforma u umetničkoj i diskurzivnoj produkciji, i model koji objedinjuje kapacitete regiona jugoistočne Evrope, angažovane međunarodne obrazovne i partnerske institucije radi stvaranja i širenja interdisciplinarnog modela umetničkog obrazovanja i saradnje.

S obzirom na uspehe prethodnih godina, ovogodišnji program Letnje škole kao škole je izgrađen na različitim perspektivama i iskustvima koja teoretski i praktično odražavaju i ispituju aktuelnu regionalnu istoriju i njenu povezanost sa širim umetničkim, političkim i društvenim razvojem. Kroz situacije koje prevazilaze uobičajena ograničenja, Stacion - Centar za savremenu umetnost sa Letnjom školom kao školom nastoji da prepliće znanja i repozicionira region Jugoistočne Evrope u odnosu na njegove internacionalne i globalne koordinate.

Predavačice-i na Letnjoj školi kao školi su sastavili izazovan i inspirativan program, koji će se održati od 5. do 21. avgusta, kombinujući teorijski baziranu i produkcijski orijentisanu nastavu:

1.       Kurs 1: Katastrofa kao dizajn: Božja dela, muška dela - Julieta Aranda, 5-10. avgust 2019.

2.       Kurs 2: Izložbe arhitekture i politika privremenog - Marina Otero Verzier, 5-8. avgust 2019.

3.       Kurs 3: Ne-funkcionalne misli - Cesare Pietroiusti, 5-7. avgust 2019.

4.       Kurs 4: Kuriranje kao način organizacije iskustva: Gde, kako, zašto i sa kim nakon završetka pažnje - Jelena Vesić, 5-10. avgust 2019.

5.       Kurs 5: Post-traumatski prostor i društvo: Radikalna zapažanja i transformacija nasilja - Renata Salecl i Armina Pilav, 5-10. avgust 2019.

6.       Kurs 6: DUET (radionička verzija) ,,Želiš li pevati sa mnom"? - Ari Benjamin Meyers i Eva Birkenstock, 12-15. avgust 2019.

7.       Kurs 7: Zašto teorija? Kritičnost kao roba - Sami Khatib, 12-17. avgust 2019.

8.       Kurs 8: Slobodni prostor gde stvari mogu profunkcionisati: Da li je ovo čas skulpture? - Bernhard Rüdiger, 12-17. avgust 2019.

9.       Kurs 9: Dekontekstualizovana (disembedded) umetnost i njen uvrnuti jezik - Boris Buden, 12-15. avgust 2019.

10.   Kurs 10: Unutar jezika: Umetnost i reči - Sezgin Boynik, 14-21. avgust 2019.

11.   Kurs 11: Šta je, dovraga, voda? - Lek M. Gjeloshi, 14-21 avgust 2019.

12.   Kurs 12: Između nade i očaja: Tri diskusije o demokratičnosti politike i umetnosti - Elzbieta Matynia, 16-18 avgust 2019.

13.   Kurs 13: Svaki umetnik je arhivist? Napravimo jedan umetnički arhiv! - Koh Nguang How, 16-21. avgust 2019.

14.   Kurs 14: Institut umetnosti u uslovima tri esencijalizma: digitalnog, de-kolonijalnog i pop-performativnog - Keti Chukhrov, 19-21. avgust 2019.

Za svaki kurs će biti izabrano do 10 kandidata-kinja. Zainteresovani-e se mogu prijaviti da prisustvuju na više kurseva.

Jezik nastave je engleski.

Aplikantkinje-nti moraju pročitati uslove učešća (Terms), ispuniti i poslati prijavni formular (application form) i potrebnu dokumentaciju. Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Nakon zaključenja svakog kursa, učesnicima-cama će od strane Staciona - Centra za savremenu umetnost Priština, Kosovo i École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, France i biti izdat sertifikat koji potvrđuje ekvivalentnost kurseva sa ECTS (The European Credit Transfer and Accumulation System)  

U prethodnom izdanju Letnje škole kao škole učestvovalo je više od devedeset učesnica-ka koji su dolazili iz 26 zemalja: Albanije, Australije, Austrije, Kine, Hrvatske, Danske, Francuske, Gruzije, Nemačke, Mađarske, Iraka, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore, Poljske, Rumunije, Rusije, Srbije, Slovenije, Švedske, Švajcarske, Turske, Turkmenistana, Ukrajine, Velike Brtianije i SAD-a.

Glavne partnerske institucije Staciona - Centra za savremenu umetnost Priština za Letnju Školu Kao Školu 2019. su grupa IRWIN, Kulturni centar Rex / Fond b92 Beograd, Press to Exit projektni prostor Skoplje, Art House, Skadar, Institut za savremenu umetnost Podgorica, Asocijacija Sonemus Sarajevo, Independent Curators International - ICI Njujork, i École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, Lion.

Javni program Letnje škole kao škole će biti objavljen tokom juna 2019.

 

Ilustracija: Franc Ashiku, Mueji i të rejave, 1969, tempera na papiru, 99 x 70cm.

Dizajn postera: DZG.