That was it. Sanje Latinović

SKC Filmforum, Kralja Milana 48

12. 06. 2018

That was it. Sanje Latinović Projekcija filma, i razgovor sa autorkom

Film oslikava priče generacije studenata 2004. godine sa Vajarskog odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, kojoj je umetnica i pripadala. Snimljen devet godina nakon završenih studija, a osim što prikazuje različite priče pripadnika jedne umetničke generacije, svedoči i o vremenu u kojem živimo - vremenu u kojem biti umetnik više ne znači ništa i u kojem je umetnik sam sebi publika. Prikazan je kao deo multimedijalne izložbe Sanje Latinović,održane marta i aprila ove godineu Galeriji savremene umetnosti u Pančevu, koji je uključivao i performans, o kome će takođe biti reči. 

Iako po vokaciji vajar, Sanja Latinović svoj rad uglavnom fokusira na performansu, videu i foto dokumentaciji, birajući ih kao polja umetničkog izraza kroz koje preispituje i sam medij skulpture, istražujući njegove transformativne potencijale u relacijama materija - prostor - forma - ideja. Njene tematske preokupacije najpre su usmerene na problematizovanje kompleksne pozicije funkcionisanja individue danas, na svakodnevna suočavanja sa brojnim i različitim oblicima društvenih determinisanosti, imperativa, pritisaka. Baveći se više emocionalno psihološkom dimenzijom tih odnosa, umetnica iznosi i artikuliše svoja viđenja u nepretencioznim, svedenim vizuelnim rešenjima/izvođenjima uobličavajući ih u svojevrsne metafore o sindromima, stanjima, procesima koji karakterišu usložnjenu globalnu društvenu sliku.

FB Event: https://www.facebook.com/events/178064409568884/