Čeking Point - januarsko/februarsko izdanje

Kulturni centar REX

01. 02. 2011

Radni grafikon klasifikacije savremenih umetničkih praksi od Mišela Ševalijea (po osama: Aktivizam/Tihovanje i Spontanizam/Refleksivnost)

 

U okviru programa Čeking Point, u toku sledećeg meseca u holu Rexa biće predstavljen istraživački projekat Mišela Ševalijea, aktiviste i stvaraoca iz Hamburga - taksonomski grafikon savremene umetničke produkcije. Inspirisan poznatim grafikonima Pjera Burdioa iz njegovog dela Razlika: društvena kritika suda (La distinction: critique sociale du jugement, 1979), kao i grafikonima Annie Verger (Le Champ des Avant-Gardes, 1991) Ševalije prevodi njihovu istraživačku metodologiju u polje kritičkog (i pretežno subjektivnog) dijagnosticiranja i klasifikacije praksi savremene umetnosti, uključujući primere od 20ih godina prošlog veka do danas. Njegovi grafikoni daju i zanimljivu refleksiju Burdijoovog zaključka: "Ukus klasifikuje, i klasifikuje onoga ko klasifikuje. " (Taste classifies, and it classifies the classifier. ). Posetioci i posetiteljke mogu intervenisati na datim grafikonima a njihove intervencije biće dokumentovane i prosleđene autoru.

Mišel Ševalije (Michel Chevailer), prevodilac, aktivista i stvaralac sa hamburške umetničke scene, gostovao je, na inicijativu i u organizaciji Biroa Beograd, 1. novembra prošle godine u Rex-u i predstavio publici svoje ideje i projekte. Njegov stvaralački i aktivistički opus obuhvata vođenje prostora Target: Autonopop, (gde se umetnički radovi mogu kupiti po vrlo pristupačnim cenama ali ih ne mogu kupovati osobe koje poseduju veliki kapital), raskrinkavanje procesa korupcije u sferi tržišta savremene umetnosti, kao i indikativnih veza između gradske vlasti, kolekcionara umetnosti, građevinske mafije, advokata i umetnika.