Donatori

Fondacija za otvoreno društvo

Rekonstrukcija ženski fond

Evropska kulturna fondacija

Fondacija Hajnrih Bel (Heinrich Böll)

Sekretarijat za kulturu grada Beograda

Ministarstvo kulture Republike Srbije