U ime rijalitija - Sloboda ili nasilje

Kulturni centar Rex, Maksima Gorkog 17a

07. 09. 2019 19:00

Fenomen rijaliti (reality) programa ne prestaje da izaziva brojne komentare i oprečne stavove u stručnoj i široj javnosti. Iako se često pominje da prikazivanje ovakvih programa štetno utiče na samo društvo, i dalje nisu jasno utvrđene uzročno-posledične veze ovog tipa programa i određenih trendova ponašanja u društvu, kao i to da li i koliko plasiranje ovakvih programa utiče na mlade i formiranje njihovih vrednosti. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li se uskraćivanjem prikazivanja rijaliti programa vrši medijska cenzura, ili se pokušava odbraniti određeni javni interes, koji se, na primer, zalaže za više kulturnih programa na nacionalnim frekvencijama.

Krajem juna ove godine iz organizacije UZUZ, zajedno sa udruženjem Srbija u Pokretu, pokrenuta je akcija prikupljanja potpisa za ograničenje rijaliti programa na frekvencijama nacionalnih televizija. Tokom trajanja akcije prikupljeno je preko 40.000 potpisa, i samim tim udruženja su stekla pravo da iznesu inicijativu pred poslanike Narodne Skupštine.

Tim povodom organizujemo razgovor ,,U ime rijalitija - Sloboda ili nasilje" sa organizatorima ove inicijative gde ćemo razmatrati ciljeve i rezultate njihove kampanje U ime kulture kao i pitanje zašto je fenomen rijaliti programa i dalje toliko aktuelan u javnosti.


U razgovoru sa predstavnicima organizacija Savom Manojlović (Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti - UZUZ), Marinom Pavlić (Srbija u Pokretu), Kristinom Urošević i Marijom Živić (studentski klub Pravnog fakulteta) i Sarom Kačarević (Kultivizator) bavićemo se uobičajeno shvaćenim uzrocima i posledicama ovakvih televizijskih sadržaja, da li oni predstavljaju tek „realni" odraz društva ili tendenciozno „uputstvo" za ponašanje u njemu i da li bi drugačiji ili neki u vrednosnom smislu sasvim suprotni medijski sadržaj doveo do opšteg poboljšanja ponašanja u društvu. Takođe, pričaćemo i o značaju ovakvih protestnih akcija, kao i šta će se preduzeti u zavisnosti od ishoda glasanja poslanika Narodne Skupštine.