Gde su bili šta su radili X 2: Ivano-Frankivsk (Ukr) i Jaši (Rom)

Kulturni centar Rex, Maksima Gorkog 17a

29. 07. 2019 19:00

Tijana Cvetković i Nebojša Milikić podeliće svoje utiske iz boravaka i rada u ova dva manje poznata grada i sredine.

Zapadna Ukrajina, grad Ivano Frankivsk, umetnik u rezidenciji (Ja) - san unutar sna: revolucija, tranzicija, džentrifikacija, renovacija, bankrotirane fabrike, tri rejva, jedan festival, najbolja kafa, vodka, zaboravljena pozornica, kolaboracija ili participacija, Boršč, pad mačke sa devetog sprata, umetničke tendencije iz Kijeva, putevi u rupama, S. Bandera, ulični svirači, pešačenje Karpatima...kada jedan mesec proveden negde izgleda kao godina a delovi nepoznatog grada kao sećanja...WE ARE NEVER ALONE - kuratori rezidencije METASITU u kontekstu drugog Сеанс Міського Сканування / City Scanning Session urbanog festivala, MANUFUTURING 14. Jun - 14. Jul Ivano Frankivsk (Ukraina), u organizaciji MetaLab...i druge priče za pola sata))

Tijana Cvetković, vizuelna umetnica koja živi i radi u Beogradu. Trenutno članica grupe Minipogon koja se bavi proizvodnjom predmeta od reciklirane plastike u kampu za azil Krnjača (http://irational.org/minipogon/ABOUT/). Samostalno realizuje razičite umetničke sadržaje, posebno 3d provokacije u javnim prostorima...

Nebojša Milikić je od 15-17. jula u organizaciji tranzit.ro (Jaši), po drugi put u tom gradu na krajnjem severoistoku Rumunije realizovao radionicu "Pisanje političke autobiografije". Prva radionica realizovana je 2012. godine i u njoj je uzelo učešće desetak osoba sa lokalne umetničke i nvo scene. Ovogodišnja radionica je okupila učesnike i učesnice iz cele zemlje, umetnike-ce, kulturne radnike i radnice, aktiviste i aktivistkinje iz Bukurešta, Kluža, Konstance, Krajove, Temišvara, Sućeave itd. Radionica je realizovana u setingu izložbe sa novinskim citatima iz devedesetih a u godini u kojoj će se obeležavati i preispitivati 30 godina proteklih od "revolucije" tj. popularnog revolta uz pomoć kojeg je, svojevrsnim unutarrežimskim pučem svrgnut Nikolae Čaušesku.

Nebojša Milikić napunio je 55 godina ali razmišlja i deluje kao da mu je 25. Sve tajne ovog intelektualno-ontogenetskog eliksira saznaćete iz veštine pisanja njegovog političkog cv-a. Ali budimo iskreni, tu ni nema neke tajne, kultur-političko okruženje koje je na idejnom i političkom nivou onog iz 1989. godine i koje,da bi na tom nivou opstalo, mora istovremeno biti idejno sve oronulije i sve infantilnije - možda ni ne vredi odrastanja i sazrevanja?!