Predavanje i diskusija: Desnica i kapitalizam - analiza

Kulturni centar REX, Hilandarska 7

09. 11. 2018 19:00

Kada su Konfučija pitali šta bi prvo uradio kada bi postao vladar, odgovorio je "ispravio bih termine". Jer "ako termini nisu ispravni, jezik ne može da bude u skladu sa činjenicama. A ako jezik nije u skladu sa činjenicama, ništa ne može da se uradi kako valja."

Da li je imperijalizam najviša faza kapitalizma? Da li je fašizam kapitalizam u propadanju? Kakav odnos socijalisti treba da imaju prema identitetskim politikama? Bitna i zanimljiva pitanja, kao i razna druga slična pitanja, o kojima se naširoko priča, ali nažalost skoro uvek bez razjašnjenih osnovnih termina.

Šta je kapitalizam, šta je fašizam, šta je socijalizam, koji elementi su tu suštinski, a koji sporedni? To su stvari koje moraju da se razmotre pre nego što se priča dalje. Uglavnom se u većini pomenutih razmatranja samo podrazumeva da su svima već jasni termini koji se koriste. Međutim ako se to testira, skoro uvek će se pokazati da jasnost ne postoji, i da bi terminološka rasprava mogla da traje duže nego sama ta rasprava o tom višem pitanju. A potrebno je prvo imati zaokruženu terminološku raspravu da bi se potom smisleno pričalo o višim pitanjima.

Takve terminološke/konceptualne rasprave kao da se izbegavaju, retko gde ih ima. Ovde ćemo krenuti da se bavimo tom tematikom, jednim predavanjem i diskusijom o analiziranju osnovnih političkih i ekonomskih koncepata.

Uvodno predavanje će održati Stefan Marković, student filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega će biti održana otvorena diskusija.

Facebook najava: Predavanje i diskusija: Desnica i kapitalizam - analiza

Organizacija: Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković"