Čitajuća grupa: 1968. godina i nova levica

20. 09. 2018 19:00

Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković“ vas poziva na nastavak diskusije koja je započeta u julu ove godine, uz čitanje tekstova Markuzea, Kastorijadisa i Volerstina.

Da li 1968. godinu možemo posmatrati samo kao niz nepovezanih protesta ili kao godinu revolucije? Da li je ta revolucija propala ili je samo promenila svet na jedan manje očigledan način? Da li pola veka kasnije možemo da tražimo inspiraciju u događajima koji su se odigrali tada, a da ih pri tom ne romantizujemo i ne idealizujemo? Da li je takozvana Nova levica samo dovela do rasparčavanja već podeljenog globalnog pokreta ili je otvorila vrata za nove i drugačije borbe? Na ova i druga pitanja pokušaćemo da odgovorimo uz čitanje 3 kratka teksta:

Herbert Markuze
- Poraz nove levice (1975)
Kornelius Kastorijadis - Pokreti šezdesetih godina (1986)
Imanuel Volerstin - Revolucija kao strategija i taktika transformacije (1995)

Tekstove u PDF formatu možete skinuti sa sledećeg linka:
https://goo.gl/nMXtEB

Organizacija Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković"