Gledano očima Berlina: tri izložbe o fašizmu i njihova sadašnjost

Kulturni centar REX, Hilandarska 7

19. 07. 2018 18:00

Aleksandar Matković

Kulturni centar Rex vas poziva na završno predavanje i diskusiju u okviru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“. Nakon niza studija slučaja, predavanja, aktivističkih i teorijskih istraživanja kojima smo istraživali koncepte i kapacitete aktuelnih obrazovnih i muzejskih praksi u zemlji i svetu, pažnju ćemo obratiti na situaciju proizvedenu aktuelnim istorijskim izložbama u Berlinu.

Namera ovog izlaganja je da se bavi reprezentacijom fašizma u nemačkim muzejima u Berlinu kroz 3 izložbe: 1) stalna postavka Nemačkog istorijskog muzeja, 2) izložba „Mere štednje: istorija jedne nemačke vrline" i 3) stalna postavka memorijalnog muzeja „Topografija terora". Na osnovu njihovih razlika govoriće se o uspesima i neuspesima predstavljanja fašizma u odsustvu promišljanja njegovih materijalnih osnova. Iako je njihovo razmatranje karakterisalo glavne tokove dvadesetovekovnog marksizma - od druge Internacionale do Frankfurtske škole - isključivanje istorije ovog razmatranja prati opšte tokove današnjeg promatranja nemačkog fašizma koliko i različitih oblika aktivizma. Zato će se na kraju predavanja istaći značaj promatranja jedne drugačije polazne tačke, čija isključenost iz današnjih tokova muzeologije, teorijskih pravaca i aktivizama postaje sve značajnija - političke ekonomije fašizma. 

Nakon predavanja diskusiju će moderirati dr Milovan Pisari (Centar za primenjenu istoriju).

Aleksandar Matković (1988) je aktivista, filozof i doktorant na Slovenskoj akademija nauka i umetnosti u Ljubljani gde piše doktorat o političkoj ekonomiji fašizma kod Petera Klepeca i Mladena Dolara. Tokom prve polovine 2018. bio je gostujući istraživač na Institutu za filozofiju Univerziteta Humbolt u Berlinu gde je obavljao deo svojih istraživanja u saradnji sa Rahel Jaeggi i grupom „Critical Theory Berlin".

 

Milovan Pisarri (1980) doktorirao je istoriju 2011. godine na Univerzitetu u Veneciji. U svom istraživačkom radu bavi se Holokaustom, genocidom nad Romima, antifašizmom, pitanjem civilnog stanovništva pod okupacijom. Objavljuje članke u međunarodnim stručnim časopisima i redovno učestvuje na naučnim skupovima u Srbiji i inostranstvu. Kao stručnjak je angažovan u Nacionalnoj radnoj grupi za izradu edukativnih materijala o Holokaustu i antisemitizmu u Srbiji, koji će biti realizovani od strane Kuće „Anne Frank" iz Amsterdama u saradnji s Ministarstvom prosvete Republike Srbije. Koordinirao je više projekata u okviru „Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu" a osnivač je organizacije „Centar za primenjenu istoriju".

 

 

Na slici: 1. Gottfried Feder (1919), "Das Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes", Diessen vor München: Verlag Jos. C. Huber. ("Manifest za razbijanje kamatnog ropstva novca") 2. Gottfried Feder et al. (1933), "Sparkassen und Nationalsozialismus: Führende Nationalsozialisten zur Sparkassenfrage. Einführung v. Gottfried Feder", Berlin: Deutscher Schriftenverlag ("Štedionice i nacionalsocijalizam: vodeći nacionalsocijalisti o pitanju štedionica. Uvod od strane Gotfrid Federa"). Izvor: "Sparen: Geschichte einer deutschen Tugend": Mar 23, 2018 - Aug 26, 2018, Deutsches Historisches Museum, Berlin (Štedeti: istorije jedne nemačke vrline": Mar 23, 2018 - Aug 26, 2018, Nemački istorijski muzej, Berlin)

 

/

Projekat Kulturnog centra Rex FAŠIZAM: MUZEALIZACIJA I EDUKACIJA DANAS

Cilj projekta je bio pregled, dokumentacija i kritička analiza aktuelnih nacionalnih, regionalnih i tipskih evropskih praksi muzealizacije i istorizacije fašizma kao i oficijelne edukacije o istorijskim i savremenim oblicima fašističkih ideologija i pokreta. Kroz predavanja, seminare, istorijske časove, studijske posete, vođenja kroz izložbe i druge istraživačke i prezentacione aktivnosti, sagledavani su kapaciteti, principi i metodi aktuelnih istorizujućih i edukativnih politika o fašizmu. Projekat je bio posredno namenjen objedinjavanju, sažimanju i primeni naučnih, umetničkih i aktivističkih praksi i znanja koja su se razvila u periodu skorašnje reafirmacije neofašističkih i „postfašističkih" ideja, ideologija i politika na evropskoj i svetskoj političkoj i kulturnoj sceni.

Više informacija o projektu naći ćete u najavama na ovom sajtu u periodu jul 2017. - jul 2018. a snimci predavanja, diskusija i seminara dostupni su na rexfiles.b92.net

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex / Fond b92

Projekat se realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.