Tele-info seminar: Kako nestaje fašizam?

Kulturni centar Rex

07. 07. 2017

Kako bi fašizam mogao nestati? Kako bi izgledao ili trebao da izgleda svet u kome nema fašizma? Da li je takav svet moguć i pod kojim uslovima? Već dve nedelje traje svojevrsni telefonski informativni seminar na ovu temu. Tema za koju uobičajeno mislimo da je opšte poznata kao istorijski fenomen i samim tim svakome odavno i jasna, ispostavlja se – očekivano ili ne - kao vezana za mnoge oblasti života i rada savremenog čoveka. Odgovore na gorepostavljena kao i brojna druga tematski i sadržajno bliska pitanja, možete i u naredne dve nedelje potražiti u telefonskim razgovorima sa saradnicama i saradnicima Govornih programa KC Rex koji/e odgovaraju na vaše pozive. Njihovo višegodišnje iskustvo u teorijskom i praktičnom bavljenju proučavanjem i borbom protiv različitih oblika fašistoidnosti i fašizma, uvod je u zajedničko promišljanje teme seminara i traženje najadekvatnijih odgovora.

POZOVITE JEDAN OD PONUĐENIH BROJEVA I OBAVITE RAZGOVOR ZA KOJI NIKAD NEMATE DOVOLJNO NI VREMENA NI PRILIKA ILI SAGOVORNIKA.

061 652 48 68

062 890 2164

063 848 36 34

064 089 00 86

065 602 54 88

Nakon što je, prilikom realizacije projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info) organizovan u KC Rex prvi seminar na ovu temu - pod naslovom Kako nAstaje fašizam, u proteklih godinu dana, u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, bavili smo se pitanjem kako bi fašizam mogao nEstati (lista aktivnosti na kraju teksta). Ovaj telefonsko-informativni seminar je tako i prilika za sažimanje i razmenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja iz ove oblasti, kao i podsetnik na do sada realizovane edukativne i debatne programe KC Rex i drugih organizacija i institucija koje su se bavile ili se i dalje bave ovom problematikom.

Seminar je i svojevrsna uvertira za projekat kojim ćemo se baviti tokom sledećih 12 meseci: Fašizam: edukacija i muzealizacija danas. Razgovori će svakako doprineti da se dodatno fokusiraju i artikulišu predstojeće aktivnosti  

Ilustracija: Saša Stojanović

Sva pitanja u vezi seminara kao i predstojećih aktivnosti možete postaviti i na fb stranici Govornih programa: https://www.facebook.com/govorni.programi.rex/

 

Projekat „Fašizam: edukacija i muzealizacija danas" realizuje se uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

 

Skorašnji projekti KC Rex iz ove oblasti:

(snimke izlaganja i diskusija možete naći na rexfiles.b92.net)

/

Javno čitanje dramskog teksta Zlatije Kostić:

TUŽILA SAM SAMU SEBE

https://www.facebook.com/events/691869494298692/

 

 /

Diskusija: Kako nestaje fašizam?
(Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima)
Alex Nikolić "Proleterska brigada strelja Kurta Valdhajma i njegovog konja na Starom sajmištu"

https://www.facebook.com/events/288241624865084/

 

/

SEMINAR ZA SVAKOGA

Kriza politika prema migracijama i savremeni oblici fašizma

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6101/SEMINAR+ZA+SVAKOGA%3A+Kriza+politika+prema+migracijama+i+savremeni+oblici+fa%C5%A1izma.html

 

SEMINAR ZA SVAKOGA

Pročitavanje Kratke istorije Kosova

https://www.facebook.com/events/1890225321213213/

 

/

Diskusija, Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima: Živko Grozdanić: „Alegorija o premijeru"

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6166/Do%28Govorni%29+programi%3A+Kako+nestaje+fa%C5%A1izam++Umetni%C4%8Dki+rad+u+politi%C4%8Dkim+i+ideolo%C5%A1kim+okolnostima.html

 

/

Seminar za svakoga: „POLITIČKI EKSTREMIZMI" U MUZEJIMA SRBIJE.

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6169/Seminar+za+svakoga%3A+%E2%80%9EPOLITI%C4%8CKI+EKSTREMIZMI%E2%80%9C+U+MUZEJIMA+SRBIJE.html

/

Seminar za svakoga: Kapaciteti i koncepti sećanja na žrtve Drugog svetskog rata.

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6209/++Seminar+za+svakoga%3A+Kapaciteti+i+koncepti+se%C4%87anja+na+%C5%BErtve+Drugog+svetskog+rata..html

 

Takođe, preporučujemo ovaj i druge transkripte sa seminara KAKO NASTAJE FAŠIZAM, održanog u okviru projekta Poseta Starom sajmištu  -starosajmiste.info

http://starosajmiste.info/userfiles/files/transcripts/konteksti_ilija_malovic.pdf