REX :: Ovog meseca http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/rss.html Lista vesti sr http://rex.b92.net/img/logo.png REX :: Ovog meseca http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/rss.html Film i diskusija: Digitalna borba 2.3 // Priča o Aronu Svarcu http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/film/story/6521/Film+i+diskusija%3A+Digitalna+borba+2.3++Pri%C4%8Da+o+Aronu+Svarcu.html Kada pravni sistem staje na stranu društvenog dobra? Da li je državni sistem uvek u službi služenja upitnih zakona, odnosno onoga ko ima dovoljno uticaja i sredstava da utiče na njega? Zašto donosioci zakona represivnim aktima suzbijaju društvene akcije koje za cilj imaju uvećanje i širenje informacija i znanja, i štite interese krupnog kapitala. Kako veliki mediji koriste tehnologiju i zakon za gušenje kulture i kontrolu kreativnosti (Lorens Lesig: Slobodna kultura)

Da li je profit uvek iznad humanosti?


U digitalnoj eri, tehnologija bi trebalo stimulisati slobodu. Različiti pojedinci i grupe vode digitalne ratove za slobodan protok informacija i znanja, a sa misijom da unaprede društvo i na globalnom nivou pruže svima jednake mogućnosti.

U okviru trilogije koju je pripremio Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković", prikazaće se tri dokumentarna filma o nekoliko digitalnih heroja i njihovim borbama za doprinos većoj humanosti ovom društvu.

Drugi film (The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz) priča o životu jednog od osnivača čuvenog sajta Reddit, pioniru internet aktivizma, koji je svoje delovanje zasnivao na kreiranju uslova za slobodan pristup znanju, informacijama i slobodi govora. Film prati njegovu borbu, zbog koje će na kraju, platiti previsoku cenu, nakon saznanja da će zbog svog delovanja biti osuđen na višegodišnju zatvorsku i milionsku novčanu kaznu. Ipak, za samo dvadesetšest godina života, ovaj neobični programer uspeo je da promeni internet zauvek.

Po završetku filma održaćemo diskusiju na temu digitalnog aktivizma i praksama tehnološke i društvene borbe za slobodnije društvo.

Prevod je na srpskom jeziku.

IMDB: https://www.imdb.com/title/tt3268458/

Trajanje filma: 1h 45 min

FB najava: Film i diskusija: Digitalna borba 2.3 // Priča o Aronu Svarcu

]]>
Thu, 30 May 2019 10:57:31 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/film/story/6521/Film+i+diskusija%3A+Digitalna+borba+2.3++Pri%C4%8Da+o+Aronu+Svarcu
Dr. Nina Krajnik, Ljubav u psihozi http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6520/Dr.+Nina+Krajnik%2C+Ljubav+u+psihozi.html Dobrodošli na prvi lakanovski psihoanalitički seminar u Srbiji. Ako je psihoanaliza sa Frojdom počela sa lečenjem neuroza, sa Lakanom je psihoanaliza otvorila novo polje lečenja psihoza. To lečenje danas ne obuhvata samo tipične znakove psihoze, kao što su slušne, vizualne i druge halucinacije, već zahvata nagli porast novog simptoma 21. veka, koji je poznat pod imenom ‘obična psihoza' (psychose ordinaire). Odnosi se na simptom, koji se odvija bez očiglednog okidača delirijuma, pri čemu subjekt deluje potpuno u svom poslu, društvenim ili u ljubavnim odnosima. Zapravo je psihotička struktura, koju prate anksioznost i izrazita patnja, kao takođe pitanja u vezi sa tim šta je ljubav.


Seminar će na osnovi Frojdovih i Lakanovih temelja i predstavljanja primera iz aktuelne kliničke prakse otvoriti pitanja: Šta je psihotička struktura? Šta su njeni vidljivi i nevidljivi znakovi? Kako se psihoza reflektuje u širem društvenom smislu, u umetnosti, nauci, filozofiji ili politici? I prvenstveno šta znači ''voljeti'' u psihozi?


Program:


15.00 - 15.30: Nina Krajnik - O ljubavi koja leći i o ljubavi koja ne
15.30 - 16.15: Historija i aktuelnost psihoza
16.15 - 16.30: pauza
16.30 - 17.00: Intervencija: Vanja Stojanović - Frojdov primer Šreber
17.00 - 17.40: Nina Krajnik - Klinika od Džojsa do simptoma 21. stoleča
17.40 - 18.00: rasprava


Dr. Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. 2015. godine započela je psihoanalitički pokret sa osnivanjem prvog psihoanalitičkog instituta Acheron i Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Doktorka filozofije i urednica publikacije Objekt želje. Studirala je u Parizu pod vodstvom Žaka-Alena Milera. Kliničku praksu obavlja u Sloveniji i u Beogradu.

Vanja Stojanović je studirao psihologiju u Beogradu i Gracu. Član je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i uredničkog odbora Objekta želje. Psihoanalitičku formaciju obavlja u okviru instituta Acheron.


Za prijavu nam pišite na: info@sdzlp.si
Kotizacija: 5500 RSD
Za prijavu do 4. juna 2019 kotizacija je: 3000 RSD

Predznanje o lakanovskoj psihoanalizi za participaciju na seminaru nije potrebno, pošto je tema postavljena na pregledan i sistematičan način, koji se dodiruje želje i pitanja svakoga.

FB najava: Dr. Nina Krajnik, Ljubav u psihozi

www.sdzlp.si ]]>
Wed, 29 May 2019 14:28:53 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6520/Dr.+Nina+Krajnik%2C+Ljubav+u+psihozi