REX :: Ovog meseca http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/rss.html Lista vesti sr http://rex.b92.net/img/logo.png REX :: Ovog meseca http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/rss.html Konkurs za analizu tri pripovetke Laze K. Lazarevića u izdanju iz 1943. godine http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6428/Konkurs+za+analizu+tri+pripovetke+Laze+K.+Lazarevi%C4%87a+u+izdanju+iz+1943.+godine.html U okviru aktuelnog seminara “Kako nastaje fašizam?” i svog dugogodišnjeg programa „Bibliotok“ Kulturni centar REX raspisuje konkurs za kraću analizu ratnog izdanja tri pripovetke Laze K. Lazarevića, iz 1943. godine (edicija Srpska knjiga). U pitanju su pripovetke „Prvi put s ocem na jutrenje“, „Školska zvona“ i „Na bunaru“.

U vreme kada je u strogo cenzurisanoj i nacističkoj okupaciji prilagođenoj kulturnoj produkciji bilo teško na repertoaru Narodnog pozorišta videti kvalitetniju predstavu sa temom iz nacionalne istorije, ove tri pripovetke su po oceni tada nadležnih organa kvislinške vlasti zaslužile da budu objavljene kao posebno izdanje. Poznato je da se fašistička ideologija oslanjala i oslanja i na sebi svojstvenu interpretaciju i uzurpaciju sadržaja i poimanja tradicije, a posebno na motive idealizovanog naroda i nacije. Sa druge strane, teme susreta ili sukoba tradicije i modernosti čine sastavni deo svake kanonske nacionalne kulture. Sudeći po teorijskim istraživanjima (npr. Rastka Močnika u njegovoj poznatoj studiji „Koliko fašizma"), ekstremno desni korisnici i uzurpatori ovakvih tema često veruju da se njima koriste iz, u suštini, „dobrih i opravdanih" razloga.

Analiza bi trebalo da preispita ovaj odnos u konkretnim istorijskim okolnostima a na pozadini širih kulturnih i političkih odnosa kanonske literature i nacionalne države tokom XX veka. Tekst koji bi na taj način trebao da analizira i „odgonetne" kriterijume i motive i izdavača i cenzora, ne bi trebao da bude duži od 3 stranice (do 1500 reči).

Za čitanje i analizu obavezno se koristi izdanje koje je u pitanju jer je moguće da je u njemu nešto drugačiji tekst pripovedaka nego u ranijim ili kasnijim izdanjima. Pdf izdanja se može skinuti sa linka na kraju ove najave.

Najbolja tri teksta biće nagrađena izborom knjiga iz istorije književnosti, savremene književne produkcije i političke teorije koje se bave temom fašizma. Izabrani naslovi će biti objavljeni tokom trajanja konkursa.

Radove na konkursu će ocenjivati žiri u sastavu Nađa Bobičić, književna kritičarka, dr Milovan Pisari, istoričar, i Snežana Baralić Bošnjak, politikološkinja.

Tekstovi se mogu slati na adresu govorni.programi.rex@gmail.com sa subjektom "Konkurs" i naslovom teksta. Rad je u slobodnoj formi, mogu se koristiti i delovi postojećih radova i tekstova ukoliko odgovaraju temi i zadatku konkursa. Tekstovi bi, ukoliko uđu u uži izbor ili budu nagrađeni, po dogovoru sa autorima i autorkama mogli biti objavljeni na sajtu ili nekoj od publikacija KC Rex.

Konkurs je otvoren do 16. decembra 2018. godine.

 

]]>
Fri, 2 Nov 2018 11:36:26 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6428/Konkurs+za+analizu+tri+pripovetke+Laze+K.+Lazarevi%C4%87a+u+izdanju+iz+1943.+godine
Kako nastaje fašizam? (revisited) http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6415/Kako+nastaje+fa%C5%A1izam+%28revisited%29.html Pozivamo sve zainteresovane za učešće u rekapitulaciji i reafirmaciji osnovnih teorijskih i aktivističkih znanja o istorijskom i savremenom fašizmu, da uzmu ušeće u on-line seminaru koji će se odvijati na fejzbuk stranici.
Kako nastaje fašizam

 

Oslanjajući se na brojne dosadašnje aktivnosti KC Rex u ovoj oblasti edukacije i aktivizma ponudićemo svojevrsni vodič kroz postojeća znanja i iskustva, a pre svega ona stečena tokom realizacije projekta "Fašizam: edukacija i muzealizacija danas"

 

Taj projekat je koncipiran na osnovu višegodišnjeg kritičkog bavljenja prikazivanjem, razumevanjem i objašnjavanjem fašizma u zvaničnoj istoriografskoj, edukacijskoj, kulturnoj, aktivističkoj i najširoj javnoj sferi, a „Kako nastaje fašizam?" je bio naslov prvog događaja na ovu temu, koji je realizovan u okviru projekta „Poseta Starom sajmištu" (http://starosajmiste.info/sr/). Seminarom pod tim naslovom ukazali smo već tada da se u memorijalnim i obrazovnim praksama sve manje prepoznaje istorijsko (a time i aktuelno) društveno tj. političko-ekonomsko ishodište fašizma.

S obzirom da smo kroz projekat ustanovili da se pojam i problem fašizma kao i njegova relativizacija, mistifikacija ili rehabilitacija javljaju na najrazličitije načine u savremenim naučnim, medijskim, političkim kulturnim i umetničkim praksama, ovaj interaktivni virtuelni seminar ima za cilj da podstakne sve zainteresovane pojedinke i pojedince kao i širu javnost da svojim pitanjima, sugestijama, komentarima ili predlozima doprinesu zajedničkom razvoju i radu seminara a time i uspešnijem suprotstavljanju aktuelnom globalnom rastu fašističkih i fašistoidnih ideologija, politika i politčkih organizacija.

 

Tim Govornih programa KC Rex

mail: govorni.programi.rex@gmail.com
Fb: Govorni programi KC REX

]]>
Tue, 9 Oct 2018 11:33:45 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6415/Kako+nastaje+fa%C5%A1izam+%28revisited%29
Predavanje i diskusija: Desnica i kapitalizam - analiza http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6435/Predavanje+i+diskusija%3A+Desnica+i+kapitalizam+-+analiza.html Kada su Konfučija pitali šta bi prvo uradio kada bi postao vladar, odgovorio je "ispravio bih termine". Jer "ako termini nisu ispravni, jezik ne može da bude u skladu sa činjenicama. A ako jezik nije u skladu sa činjenicama, ništa ne može da se uradi kako valja." Da li je imperijalizam najviša faza kapitalizma? Da li je fašizam kapitalizam u propadanju? Kakav odnos socijalisti treba da imaju prema identitetskim politikama? Bitna i zanimljiva pitanja, kao i razna druga slična pitanja, o kojima se naširoko priča, ali nažalost skoro uvek bez razjašnjenih osnovnih termina.

Šta je kapitalizam, šta je fašizam, šta je socijalizam, koji elementi su tu suštinski, a koji sporedni? To su stvari koje moraju da se razmotre pre nego što se priča dalje. Uglavnom se u većini pomenutih razmatranja samo podrazumeva da su svima već jasni termini koji se koriste. Međutim ako se to testira, skoro uvek će se pokazati da jasnost ne postoji, i da bi terminološka rasprava mogla da traje duže nego sama ta rasprava o tom višem pitanju. A potrebno je prvo imati zaokruženu terminološku raspravu da bi se potom smisleno pričalo o višim pitanjima.

Takve terminološke/konceptualne rasprave kao da se izbegavaju, retko gde ih ima. Ovde ćemo krenuti da se bavimo tom tematikom, jednim predavanjem i diskusijom o analiziranju osnovnih političkih i ekonomskih koncepata.

Uvodno predavanje će održati Stefan Marković, student filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega će biti održana otvorena diskusija.

Facebook najava: Predavanje i diskusija: Desnica i kapitalizam - analiza

Organizacija: Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković"

]]>
Wed, 7 Nov 2018 14:07:05 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/6435/Predavanje+i+diskusija%3A+Desnica+i+kapitalizam+-+analiza
"Zapadnoevropski zakoni" - u političkim i ideološkim okolnostima http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/IzlozbePrezentacije/story/6440/%22Zapadnoevropski+zakoni%22+-+u+politi%C4%8Dkim+i+ideolo%C5%A1kim+okolnostima.html Pozivamo vas na razgovor o umetničkom radu koji je od juna do novembra izlagan čak pet puta u različitim institucionalnim kontekstima: na studentskoj izložbi FLU (u dve odvojene selekcije), zatim na izložbi “Napuštanje bezbednog režima” u Gete institutu, izložbi “Perspektive XXXIV” u Nacionalnoj galeriji, i aktuelnoj izložbi “Umetnost u doba klasnog rata” u Ostavinskoj galeriji. Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima

Sudeći makar i po ovako intenzivnom prihvatanju i kontinuiranoj afirmaciji od strane različitih kustoskih pozicija i koncepata, rad očigledno uspeva da ukaže na neuralgičnost teme i problema ljudskih prava u vladajućim ideološkim i političkim mrežama i hijerarhijama. Međutim, rad postavlja publiku i kritiku pred pitanje koje, kao i svaki toaletni papir, ima više slojeva a i više mogućih primarnih ili sekundarnih upotreba i zloupotreba.

Uz odgovarajuću teorijsku pripremu i nakon uvodnog izlaganja autorke, pokušaćemo da diskutujemo ovaj rad i njegova transparentna ili latentna čitanja, značenja i razumevanja.

Kristina Janjić rođena je 1991. godine u Vranju. Studentkinja je prve godine doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je završila i master i osnovne studije, u klasi prof. dr Milete Prodanovića. Školske 2016/2017 godine, provela je semestar na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti u Parizu u klasi profesora Fransoe Boaroa. Učestvovala je na sledećim izložbama: 2016. na izložbama Modus Operandi Vernisage i Tashiba Exposition na Nacionalnoj akademiji lepih umetnosti u Parizu, 2017. Inter/Akcija u Galeriji Doma omladine u Beogradu, projekat u saradnji sa studentima istorije umetnosti sa Filozofkog fakuleta u Beogradu, 2018. Napuštanje bezbednog režima u nemačkom kulturnom centru Gete institut, 2018. na izložbi Perspektive XXXIV u Nacionalnoj galeriji u Beogradu i 2018. na izložbi Umetnost u doba klasnog rata u Ostavinskoj galeriji u Beogradu.

]]>
Tue, 13 Nov 2018 12:09:54 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/IzlozbePrezentacije/story/6440/%22Zapadnoevropski+zakoni%22+-+u+politi%C4%8Dkim+i+ideolo%C5%A1kim+okolnostima
Predavanje: Permakultura - evolucija društva http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6436/Predavanje%3A+Permakultura+-+evolucija+dru%C5%A1tva.html Danas se suočavamo sa velikim brojem ekoloških problema. Klimatske promene su sve veći problem i postavlja se pitanje koliko će još čovečanstvo moći ovako da izdrži? Šta kažu stručnjaci iz oblasti ekologije? Da li neko nudi rešenja? Naziv permakultura [spoj dve reči permanentan i (agri)kultura] znači mnogo više od poljoprivrede. To je celokupna koncepcija ljudskog postojanja, oblikovana u skladu sa prirodom i koristeći se saznanjima ekologije, održiva na duži rok, jednako zabrinuta za prirodu i za ljudsko društvo.

Ovo nije još jedno predavanje koje će se zaustaviti na nabrajanju raznih problema, jer suština permakulture jeste da se bavi rešenjima.

Pričaćemo o istoriji permakulturnog pokreta od početaka sedamdesetih godina dvadesetog veka do danas, osnovnim principima, etici i pristupu različitim problemima. Šta svako od nas može da učini i koje su buduće perspektive.

Predavač: Radovan Božović

Facebook najava: Predavanje: Permakultura - evolucija društva

Organizacija: Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković"

]]>
Thu, 8 Nov 2018 14:46:12 +0000 http://rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/6436/Predavanje%3A+Permakultura+-+evolucija+dru%C5%A1tva