U Ime Oca: uloga očinstva u dobu njegovog isparavanja

Kulturni centar REX, Maksima Gorkog 17a

11. 01. 2020 15:00

[PSIHOANALITIČKI SEMINAR] Seminar će na osnovu teorije 'Imena Oca' francuskog psihoanalitičara i psihijatara Žaka Lakana i predstavljanjem primera iz aktuelne prakse otvoriti pitanja očinstva u našom vremenu.

dr. Nina Krajnik je psihoanalitičar i doktorka filozofije. Kliničku praksu obavlja u Beogradu.

Obavezne prijave na: info@sdzlp.si
Kotizacija: 5500 RSD

Za prijave do 9. januara: 3000 RSD