Seminar Dr. Nine Krajnik: OPSESIVNA NEUROZA I VREME

Kulturni centar Rex, Maksima Gorkog 17a

23. 06. 2019 15:00

Rituali, bavljenje ambicioznim projektima, tačnost na svakom sastanku, prokrestinacija, inhibicije, premeštanje obaveze za drugo vreme, strah pred nadolazećom katastrofom, neprijateljstvo prema voljenoj osobi, preispitivanje smrti i vlastitog postojanja, magična moć mišljenja i broja, fantaziranje o užitku i istovremeno bekstvo pred zadovoljenjem želje…

Sve to su znaci opsesivne neuroze, koju je otkrio Frojd i nakon njega prelomno proučio Žak Lakan, i koja i danas još predstavlja temeljnu strukturu. Upravo zato je Lakan opsesivnu neurozu nazvao IDEALNOM NEUROZOM - neurozom koja je idelna za svaki DUH VREMENA.

Psihoanalitički seminar će se na osnovi Lakanovih i Frojdovih uvida i kroz predstavljanje kliničkih primera iz aktuelne psihoanalitičke prakse usredsrediti na simptome opsesivne neuroze i njenog odnosa prema vremenitosti. Naročito će se pažnja obratiti na topološke paradokse trajanja analitičke kure, koja analizanta vodi od trenutka uvida (ulaska u analizu), vremena za razumevanje (procesa analize), do momenta zaključka (kraj analize).

 

PROGRAM


15.00 - 15.45: Nina Krajnik - Ponavljanje nemogućnosti
15.45 - 16.15: Dali su muškarci opsesivni i žene histerične?
16.15 - 16.30: pauza
16.30 - 17.00: Intervencija: Vanja Stojanović - Čovek pacov
17.00 - 17.40: Nina Krajnik - Klinički primer: ''Tamo gde volim, ne mogu da želim. Tamo gde želim, ne mogu da volim''
17.40 - 18.00: rasprava

 

Dr. Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Godine 2015. osnovala je Psihoanalitički institut Acheron i Slovenačko društvo za lakanovsku psihoanalizu. Doktorirala je filozofiju i uređuje časopis Objekt želje. Studirala je u Parizu i završila je psihoanalitičku formaciju pod vodstvom Žaka-Alena Milera, Lakanovog učenika. Kliničku praksu obavlja u Sloveniji i Beogradu.

 

Vanja Stojanović je studirao psihologiju u Beogradu i Gracu. Član je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i uredničkog odbora Objekta želje. Psihoanalitičku formaciju obavlja u okviru instituta Acheron.

Za prijavu na seminar i dodatne informacije pišite na: info@sdzlp.si
Kotizacija: 5500 RSD
Za prijavu do 21. juna 2019 kotizacija je: 3000 RSD

FB najava: Dr. Nina Krajnik: Opsesivna neuroza i vreme

Predznanje o lakanovskoj psihoanalizi za participaciju na seminaru nije potrebno, pošto je tema postavljena na pregledan i sistematičan način, koji se dodiruje želje i pitanja svakoga.