Dr. Nina Krajnik, Ljubav u psihozi

Kulturni centar Rex, Maksima Gorkog 17a

08. 06. 2019 15:00

Dobrodošli na prvi lakanovski psihoanalitički seminar u Srbiji.

Ako je psihoanaliza sa Frojdom počela sa lečenjem neuroza, sa Lakanom je psihoanaliza otvorila novo polje lečenja psihoza. To lečenje danas ne obuhvata samo tipične znakove psihoze, kao što su slušne, vizualne i druge halucinacije, već zahvata nagli porast novog simptoma 21. veka, koji je poznat pod imenom ‘obična psihoza' (psychose ordinaire). Odnosi se na simptom, koji se odvija bez očiglednog okidača delirijuma, pri čemu subjekt deluje potpuno u svom poslu, društvenim ili u ljubavnim odnosima. Zapravo je psihotička struktura, koju prate anksioznost i izrazita patnja, kao takođe pitanja u vezi sa tim šta je ljubav.


Seminar će na osnovi Frojdovih i Lakanovih temelja i predstavljanja primera iz aktuelne kliničke prakse otvoriti pitanja: Šta je psihotička struktura? Šta su njeni vidljivi i nevidljivi znakovi? Kako se psihoza reflektuje u širem društvenom smislu, u umetnosti, nauci, filozofiji ili politici? I prvenstveno šta znači ''voljeti'' u psihozi?


Program:


15.00 - 15.30: Nina Krajnik - O ljubavi koja leći i o ljubavi koja ne
15.30 - 16.15: Historija i aktuelnost psihoza
16.15 - 16.30: pauza
16.30 - 17.00: Intervencija: Vanja Stojanović - Frojdov primer Šreber
17.00 - 17.40: Nina Krajnik - Klinika od Džojsa do simptoma 21. stoleča
17.40 - 18.00: rasprava


Dr. Nina Krajnik je pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. 2015. godine započela je psihoanalitički pokret sa osnivanjem prvog psihoanalitičkog instituta Acheron i Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu. Doktorka filozofije i urednica publikacije Objekt želje. Studirala je u Parizu pod vodstvom Žaka-Alena Milera. Kliničku praksu obavlja u Sloveniji i u Beogradu.

Vanja Stojanović je studirao psihologiju u Beogradu i Gracu. Član je Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu i uredničkog odbora Objekta želje. Psihoanalitičku formaciju obavlja u okviru instituta Acheron.


Za prijavu nam pišite na: info@sdzlp.si
Kotizacija: 5500 RSD
Za prijavu do 4. juna 2019 kotizacija je: 3000 RSD

Predznanje o lakanovskoj psihoanalizi za participaciju na seminaru nije potrebno, pošto je tema postavljena na pregledan i sistematičan način, koji se dodiruje želje i pitanja svakoga.

FB najava: Dr. Nina Krajnik, Ljubav u psihozi

www.sdzlp.si