Predavanje: Permakultura - evolucija društva

22. 11. 2018 19:00

Danas se suočavamo sa velikim brojem ekoloških problema. Klimatske promene su sve veći problem i postavlja se pitanje koliko će još čovečanstvo moći ovako da izdrži? Šta kažu stručnjaci iz oblasti ekologije? Da li neko nudi rešenja?

Naziv permakultura [spoj dve reči permanentan i (agri)kultura] znači mnogo više od poljoprivrede. To je celokupna koncepcija ljudskog postojanja, oblikovana u skladu sa prirodom i koristeći se saznanjima ekologije, održiva na duži rok, jednako zabrinuta za prirodu i za ljudsko društvo.

Ovo nije još jedno predavanje koje će se zaustaviti na nabrajanju raznih problema, jer suština permakulture jeste da se bavi rešenjima.

Pričaćemo o istoriji permakulturnog pokreta od početaka sedamdesetih godina dvadesetog veka do danas, osnovnim principima, etici i pristupu različitim problemima. Šta svako od nas može da učini i koje su buduće perspektive.

Predavač: Radovan Božović

Facebook najava: Predavanje: Permakultura - evolucija društva

Organizacija: Samoobrazovni univerzitet ,,Svetozar Marković"