Kako nastaje fašizam? (revisited)

Govorni programi KC REX

05. 11. 2018

Pozivamo sve zainteresovane za učešće u rekapitulaciji i reafirmaciji osnovnih teorijskih i aktivističkih znanja o istorijskom i savremenom fašizmu, da uzmu ušeće u on-line seminaru koji će se odvijati na fejzbuk stranici.

Kako nastaje fašizam

 

Oslanjajući se na brojne dosadašnje aktivnosti KC Rex u ovoj oblasti edukacije i aktivizma ponudićemo svojevrsni vodič kroz postojeća znanja i iskustva, a pre svega ona stečena tokom realizacije projekta "Fašizam: edukacija i muzealizacija danas"

 

Taj projekat je koncipiran na osnovu višegodišnjeg kritičkog bavljenja prikazivanjem, razumevanjem i objašnjavanjem fašizma u zvaničnoj istoriografskoj, edukacijskoj, kulturnoj, aktivističkoj i najširoj javnoj sferi, a „Kako nastaje fašizam?" je bio naslov prvog događaja na ovu temu, koji je realizovan u okviru projekta „Poseta Starom sajmištu" (http://starosajmiste.info/sr/). Seminarom pod tim naslovom ukazali smo već tada da se u memorijalnim i obrazovnim praksama sve manje prepoznaje istorijsko (a time i aktuelno) društveno tj. političko-ekonomsko ishodište fašizma.

S obzirom da smo kroz projekat ustanovili da se pojam i problem fašizma kao i njegova relativizacija, mistifikacija ili rehabilitacija javljaju na najrazličitije načine u savremenim naučnim, medijskim, političkim kulturnim i umetničkim praksama, ovaj interaktivni virtuelni seminar ima za cilj da podstakne sve zainteresovane pojedinke i pojedince kao i širu javnost da svojim pitanjima, sugestijama, komentarima ili predlozima doprinesu zajedničkom razvoju i radu seminara a time i uspešnijem suprotstavljanju aktuelnom globalnom rastu fašističkih i fašistoidnih ideologija, politika i politčkih organizacija.

 

Tim Govornih programa KC Rex

mail: govorni.programi.rex@gmail.com
Fb: Govorni programi KC REX