Predstavljanje programa „Letnje škole kao škole 2017“ u Prištini

Kulturni centar Rex

04. 04. 2017 19:00

Prezentacija i poziv na prijavu: Letnja škola kao škola: iskustvo interdisciplinarnog obrazovnog programa u Prištini (Kosovo) Učestvuju: Albert Heta, Branimir Stojanović, Branislav Dimitrijević i Nebojša Milikić

Kulturni centar Rex, Jevrejska 16. Beograd

Nakon dosada uspešnih projekata saradnje započetih 2015. godine, Stacion - Centar za savremenu umetnost Priština, sa zadovoljstvom najavljuje Letnju školu kao školu 2017.

Krajnji rok za prijave je 30. april 2017.

Pozivamo zainteresovane studente i publiku da prisustvuju prezentaciji projekta, gde će inicijator Albert Heta, zajedno sa Branimirom Stojanovićem, Branislavom Dimitrijevićem i Nebojšom Milikićem predstaviti projekat letnje škole, ovogodišnji kurikulum i mogućnosti za učešće i saradnju.

Letnja škola kao škola je umetnička i obrazovna platforma stacionirana u Prištini (Kosovo) sa saradničkim partnerima u Ljubljani, Njujorku, Beogradu, Beču, Oslu, Skoplju i Sarajevu.

Stacion - centar za savremenu umetnost Priština i partnerske institucije, sa Letnjom školom kao školom teže da formiraju progresivni razvojni model internacionalne kolaborativne obrazovne platforme sa sedištem u Prištini; da razviju interdisciplinarni kurikulum i uključe praktičare i teoretičare umetnosti i kulture iz regiona i šire u podeli znanja i ekspertize sa internacionalnim polaznicima i publikom. Program za 2017. godinu sastoji se od devet kurseva, koji kombinuju časove teorije i produkcije, javna predavanja i prezentacije, vođene ture, izložbe i performanse, pružajući jedinstveno iskustvo kroz model za alternativnu umetnost i obrazovanje.

Inicijalno inspirisana slučajem Kosova, gde je umetnički obrazovni sistem uspostavljen sredinom 70ih, Letnja škola kao škola je koncipirana da objedini i deli kritička znanja i okrene se kritičnim izazovima današnjice, implementirajući nova znanja i mogućnosti u umetničkoj edukaciji i saradnji umetnika.

Nastavne aktivnosti Letnje škole kao škole 2017 vodiće Boris Buden, Triple Canopy, Beatriz Colomnia, Keti Chukhrov, Adrian Deva, Patricia Falguieres, Rike Frank, Boris Grozs, Felix Gmelin, Vjollca Krasniqi, Christian Rattemeyer, Jovana Stokić, Nebojša Milikić, Miran Mohar, Edi Muka, Marina Otero, Renaud Proch, Besa Shahini, Igor Štiks, Branimir Stojanović i drugi.

Letnja škola kao škola 2017 obuhvata sledeće oblasti: Kurs 1. U muzeju istorije, Boris Buden; Kurs 2. Performativnost i njena institucionalna etika, Keti Chukhrov; Kurs 3. Kuratorstvo i globalni feminizmi, Jovana Stokić; Kurs 4. Izlaganje: (Pre)sretanje temporalnosti (Exhibiting: (En)Countering Temporalities), Rike Frank; Kurs 5. Retrovizor, Felix Gmelin; Kurs 6. Slikarstvo (pre)ramljeno, Adrian Deva; Kurs 7. Publikacija kao Medij, Triple Canopy; Kurs 8. Ičšezavajuće institucije: Izložbe arhitekture i politike temporalnosti, Marina Otero; Kurs 9. Memorija i tipografija, Toledo i Dertschei.

Letnja škola kao škole se organizuje u saradnji sa Allianz Cultural Foundation i podržana je od Trust for Mutual Understanding, kao i drugih partnera i donatora.

Više informacija na http://www.stacion.org/en/Summer-School-as-School-2017