MIKROKULTURE I POSLEDNJI DANI

Kalenić pijaca

30. 10. 2011 12:00

Prezentacija i debata projekta “Mikrokulture - nedelja kreativne zimnice” i filma “Kalenić, poslednji dani gradske pijace”

U nedelju 30. oktobra od 12 do 15 časova na tezgi iza prodavnica sa korama na Kalenić pijaci, biće održana zajednička prezentacija i prigodna debata o projektu i video dokumentu "MIKROKULTURE - kreativna zimnica" Aviva Kruglanskog, Vahide Ramujkić i Moše Robasa kao i filmu Milana Miletića i Ivana Vukovića "Kalenić, poslednji dani gradske pijace".

Dve grupe autorki i autora bavili su se u svom radu Kalenić pijacom i raznim oblicima kultura i mikrokultura koje se na pijaci uspostavljaju, primećuju, menjaju ili razmenjuju. Uoči predstojeće rekonstrukcije Kalenić pijace, ova prezentacija i debata su i povod za razmišljanje o prednostima i manama dislokacije, modernizacije, uspostavljanja i brisanja kulturnih obrazaca i praksi nastalih tokom decenija razmene i interakcije proizvođača i proizvođačica, prodavaca i prodavačica, potrošača i potrošačica, stvarašača i stvarašačica koji su sa poverenjem i uživanjem prodavali ili kupovali na ovoj pijaci.

 

MIKROKULTURE - nedelje kreativne zimnice na Kalenić pijaci u Beogradu i Zelenoj pijaci u Leskovcu
Video dokument o susretima, receptima, konceptima, vezama i vezovima koji su se događali, razmenjivali i zapisivali tokom dve nedelje kreativne zimnice /bez konzervansa i vinobrana!/ na Kalenić pijaci u Beogradu i na Zelenoj pijaci u Leskovcu, gde su Aviv Kuglanski, Vahida Ramujkić i Moše Robas zajedno sa prodavcima i prodavačicama, kupcima i kupkinjama zajedno fermentisali sveže namirnice sa pijace.

 

KALENIĆ - POSLEDNJI DANI GRADSKE PIJACE
Dokumentarni film „Kalenić, poslednji dani gradske pijace", autora Milana Miletića i Ivana Vukovića,
"Film Kalenić, poslednji dani gradske pijace, prikazuje godinu dana u životu centralne gradske pijace koja bi, prema planovima za obnovu i razvoj, uskoro trebalo da bude srušena i zamenjena modernijom. Sa notom nostalgije i humora, pogleda usmerenog na detalje, film dočarava svakodnevicu njenih kupaca i prodavaca.

http://bbva.irational.org/microcultures/seasons/2011/serbia/ 

*********************************************************************************************************

Gostovanje umetnika i umetnica projekta MIKROKULTURE - nedelja kreativne zimnice, deo su programske linije interkulturnih dijaloga Raskršća istok-zapad (Crossroads East-West) u okviru trogodišnjeg projekta Engine Room Europe, fokusiranog na nezavisne radnike i radnice u kulturi i njihovo polje delovanja. Glavni cilj projekta je razvoj kapaciteta i održivosti nezavisne kulture u Evropi. Projekat je podržan od strane Evropske komisije i Ministarstva kulture Republike Srbije.
Posebno se zahvaljujemo na organizacionoj podršci Resurs centru Leskovac kao i JKP Gradske pijace u Beogradu i Leskovcu.