Ovog meseca

REX zadržava prava izmene programa.

 

Albanci i Srbi između integracija i dezintegracija

Amfiteatar Radio televizije Preševo petak, 11. maj 2018 14:00

Albanci i Srbi između integracija i dezintegracija

REX U GOSTIMA - DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA - Serija diskusija u kojima se iz različitih društvenih i političkih pozicija i perspektiva razmatraju brojne teme sadržane unutar ...

 [ detaljnije ]