Tim

Nebojša Milikić - urednik i koordinator tribinskog programa

Tadej Kurepa - koordinator programa

Bojan Palikuća - tehnički organizator

Marko Milinković - tehnički organizator 

Rajko Petrović, Branka Pavlović, Olivera Ranđić, Jovana Timotijević, Jelena Marković - filmski festival SLOBODNA ZONA

Bojan Đorđević - Ring Ring festival

Petar Savić - audio video montaža

Jelena Bajić - prevod na engleski do 2013. godine