Tim

Aleksandra Berić - koordinatorka programa

Nenad Pinter - asistent koordinatora programa

Nebojša Milikić - urednik i koordinator tribinskog programa

Marko Milinković - tehnički organizator 

Branka Pavlović, Jelena Maksimović, Ivan Bakrač, Dina Vuković, Ana Stojković, Jovana Stranjančević, Angelina Radovanović - filmski festival SLOBODNA ZONA

Bojan ĐorđevićRing Ring festival