Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010

21. 12. 2016

Projekat "Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010" realizovan je putem intervjua sa učesnicima/cama, akterima/kama i posmatračima/posmatračicama scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti promišljanja i razumevanja tokova umetničkog stvaralaštva te, „prve“, decenije, u vreme kada je uspostavljena distanca od tog perioda a dok sećanja još nisu bila potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Period obavljanja najvećeg broja intervjua je bio septembar-decembar 2015. godine. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više oko pedeset istoričara i istoričarki umetnosti, umetnica i umetnika, kulturnih radnica i radnika. Intervjui su obavljeni na osnovu seta predloženih osnovnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima, trajali su u proseku oko sat i po a realizovani su u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Čačku i Nišu

Na seminaru u Kulturnom centru Rex „PRED-GOVOR O SAVREMENOJ UMETNOSTI U SRBIJI 2000-2010. - Umetnost nakon ekstremnog iskustva devedesetih", održanom 19. marta 2016. godine, kroz četiri izlaganja i prateće diskusije govorilo se o primenjenoj projektnoj metodologiji, prvim utiscima intervjuerki, analitičkim mogućnostima i opštim izgledima za doprinos ovog materijala proučavanju i interpretaciji istorije umetnosti u Srbiji u prvoj deceniji. Snimci tih izlaganja i razgovora su dostupni na internet stranici http://rexfiles.b92.net/index.php/category/usmena-istorija-savremene-umetnosti-u-srbiji-2000-2010/

a apstrakti izlaganja na seminaru na stranici

http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/tribineDebate/story/5940/SEMINAR+ZA+SVAKOGA+PRED-GOVOR+O+SAVREMENOJ+UMETNOSTI+U+SRBIJI+2000-2010..html

Intervjuisani su Ješa Denegri, Nikola Džafo, Radonja Leposavić, Milena Dragićević Šešić, Darka Radosavljević, Zoran Naskovski, Saša Pančić, Gabrijela Vasić, Branko Dimitrijević, Vladan Jeremić i Rena Redle, Dejan Sretenović, Zoran Pantelić, Branka Ćurčić, Jelena Krivokapić, Gordana Nikolić, Svetlana Mladenov, Nebojša Milenković, Slađana Petrović Varagić, Julka Marinković, Vladimir Tupanjac, Nikola Šuica, Snežana Baralić Bošnjak, Snežana Stamenković, Božidar Plazinić, Škart, Bojan Đorđev, Ivana Rakidžić Krumes, Branimir Stojanović, Mileta Prodanović, Marko Crnobrnja, Živko Grozdanić Gera, Dušan Maljković, Tamara Đorđević, Aleksandra Sekulić, Dragana Žarevac, Saša Stojanović, Jelena Vesić, Nebojša Milikić, Svebor Midžić, Mirjana Boba Stojadinović, Dejan Grba,  Zoran Todorović, Maja Ćirić, Jelena Radić, Zoran Erić, Milica Todorović, Kontekst kolektiv, Ivan Petrović, Danilo Prnjat, Tanja Marković, Dragica Vukadinović i Srđan Veljović.

Kao intervjuerke/i su radili Ana Vilenica, Nebojša Milikić, Sandra Stojanović, Milica Ružičić, Jelena Vušurović i Marija Peternel.

Početni izbor intervjuisanih osoba izvršen je na osnovu predloga i interesovanja intervjuera i intervjuerki, zatim je više puta proširivan na osnovu novih informacija ili predloga intervjuisanih a umetničkoj i široj javnosti upućivani su dodatni pozivi za učešće tj. intervjuisanje po eventualnoj sopstvenoj želji.

Intervju u cilju evaluacije upitnika obavljen je sa Ljubicom Beljanski Ristić i Darinkom Pop Mitić i takođe je dostupan na sajtu.

VAŽNE NAPOMENE:

Radi lakše orijentacije u obilju materijala, na sajtu je uz skoro svaki snimak dostupan pdf fajl sa okvirnim rasporedom i minutažom postavljanja pitanja tokom snimanja. Preporučujemo da se odgovori na pitanja ipak samo uslovno razmatraju izdvojeno od celog intervjua, jer se često tokom razgovora vraćalo na već postavljena pitanja ili su dati dodatni osvrti, informacije i korekcije.

Tamo gde u snimcima nedostaju odgovori na pitanja o državnoj i subverzivoj umetnosti, koja su naknadno, nakon nekoliko već obavljenih intervjua, uvedena u upitnik, možete ih, u slučaju da je sagovornik hteo da ih naknadno da, takođe naći u pdf dokumentu sa rasporedom pitanja.

Bićemo zahvalni na svim reakcijama na ovaj poduhvat/projekat, koji će nadamo se doprineti kompleksnom zadatku istorizacije umetničke scene i društva Srbije u prvoj deceniji XXI veka.

----

Projekat Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010. bio je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.