MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI

05. 04. 2012

april, 2012.

Namera serije događaja MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI bila je da podstakne kritička debata o reprezentaciji nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu u Srbiji i da promoviše socijalnu pravdu, solidarnost, jednakost i jednaka ljudska prava za sve građane i građanke Srbije. U saradnji sa partnerima iz cele Srbije, učesnici i učesnice u ovom projektu analizirali su preovlađujuće stereotipe o osobinаmа, ponаšаnju, političkim htenjimа i pozicijаmа grаđаnа različitih nаcionаlnih pripаdnosti i posledice postojanja takvih stereotipa po naše društvo. Ovim projektom, Fond B92 i tim i partneri Kulturnog centra REX želeli su da širu javnost upoznaju sa načinima i razlozima nastajanja stereotipnih mišljenja o manjinskim grupama, i da podrže napore u njihovom prevazilaženju, i prihvatanju načela ravnopravnosti i poštovanja različitosti u našem društvu.

Projekat je predstavljao zajednički napor autora i autorki, saradničkih organizacija, široke mreže partnera Fonda B92 i Kulturnog centra REX, predstavnika i predstavnica nezavisnog sektora i javnih institucija, da mobilišu što širu javnost u borbi protiv svih oblika diskriminacije, isključivanja i marginalizovanja nacionalnih manjina.

Projekat je realizovan u saradnji sa brojnim partnerima: Osnovnom školom «Sava Žebeljan» u Crepaji i kolektivom Pesničenje, Romskim kulturnim centrom i Resurs centrom Leskovac, Leskovačkim kulturnim centrom, NUNS-om i redakcijom Vranjskih novina, Narodnom bibliotekom Bor, Odborom za ljudska prava Niš, Alternativnim kulturnim centrom Niš, Udruženjem FILMART, Kulturnim centrom Požega, Kulturnim centrom Zrenjanina, Centrom za kulturu Lazarevac, Modernom galerijom Lazarevac, Udruženjima Kultur Park i Kriterion, Omladinskim klubom Bačka Palanka, Kulturnim centrom Bačka Palanka i Kulturnim centrom Preševo.

Autori i autorke događanja serije MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI bili su: Nebojša Milikić (kordinator projekta), grupa ŠKART (Dečje Pesničenje u Crepaji), Rena Raedle (Radionica «Putovanje u svet naših želja» u Leskovcu), Noa Treister (predavanje «Konstrukcije identiteta u Boru») Peđa Obradović (Novinarska radionica «U Vranju o Bujanovcu»), tim festivala SLOBODNA ZONA (mini turneja filmova u Beogradu, Nišu, Lazarevcu, Požezi, Bačkoj Palanci, Zrenjaninu, Preševu i Leskovcu).

Projekat se organizuje u produkciji Fonda B92.

Realizaciju programa MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI je omogućila Uprava za ljudska i manjinska prava (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu), u sklopu programa «Kalendar ljudskih prava 2012».

 

Raspored aktivnosti projekta:

četvrtak, 5. april, 18:00, Osnovna škola «Sava Žebeljan» u Crepaji
Dečje pesničenje - festivаl аktivne poezije

9 - 12. april, 10:00 - 18:00, Resurs centar Leskovac
Radionica «Putovanje u svet naših želja»

13 - 14. april, redakcija Novina Vranjskih, Vranje
Rаdionicа zа novinаre i medijske aktiviste o dominantnom sadržaju vesti iz političkog života juga Srbije
«U Vranju o Bujanovcu»

ponedeljak, 23. april, 18:00, Narodna biblioteka Bor
predavanje «Konstrukcije identiteta» Noe Treister

petak, 27. april, Kulturni centar REX, 12:00
Debаtа o institucionаlnom tretmаnu rаdа "Cigаni i psi" Zorаnа Todorovićа


08. april, 17:00 - 21:00, Alternativni kulturni centar Niš
11 - 13. april, 20:00, Kulturni centar Požega
13 - 15. april, 17:00, Kulturni centar Zrenjanin
18. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar Leskovac
20. april, 17:00 - 21:00, Centar za kulturu Lazarevac
24. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar REX
26. april, 17:00 - 21:00, Kulturni centar Preševo
27 - 29. april, 20:00, Kulturni centar Bačka Palanka
SLOBODNA ZONA: MISLI O DRUGIMA - MISLI O SEBI

Akcijа u medijimа "Misli o drugimа - misli o sebi" podrazumevvala je emitovanje niza rаdijskih džinglovа, distribuciju plakata i bedževa, kao i objavljivanje novinskih oglasa tokom meseca aprila.