Sociološki konteksti nastanka fašizma

26. 10. 2018

Sociološki konteksti nastanka fašizma

Predavanje Ilije Malovića u okviru seminara KONTEKSTI nastanka fašizma ...

 [ detaljnije ]

Poslednje Pesničenje u REX-u

20. 01. 2018

Poslednje Pesničenje u REX-u

U nedelju 24. decembra 2017. u REX-u je održano poslednje Pesničenje. Nadam se ne i bukvalno poslednje, već poslednje u tom prostoru. Zašto, to nije tema ovog prikaza. Dakle ...

 [ detaljnije ]

O svemu tome, dok osmišljavamo aktivnosti programa „Kako nastaje/nestaje fašizam“.

24. 11. 2017

O svemu tome, dok osmišljavamo aktivnosti programa „Kako nastaje/nestaje fašizam“.

Izgleda da se u poslednjih desetak godina sav subverzivno-politički potencijal sve više oslanja na aktere koji su članovi nevladinih organizacija i udruženja građanja. Taj ...

 [ detaljnije ]

Recenzija programa Kulturnog centra Rex :  (Do)Govorni programi 2016-2017.

17. 11. 2017

Recenzija programa Kulturnog centra Rex : (Do)Govorni programi 2016-2017.

(Do)Govorni program je naziv serije seminara , okruglih stolova, i performansa koji se poslednjih godinu dana kontinuirano izvode u Kulturnom centru REX sa zadatkom da budu ...

 [ detaljnije ]

Šta je Dogovor u (Do)govornim programima?!

24. 08. 2017

Šta je Dogovor u (Do)govornim programima?!

(Do)govaranje je deo procesa (Do)Govornih programa Kulturnog centra Rex, gde dogovor u konačnici nije zagarantovan. (Do)govaranje takođe ne podrazumeva nužno slaganje, konsenzus ...

 [ detaljnije ]

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010

21. 12. 2016

Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010

Projekat "Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010" realizovan je putem intervjua sa učesnicima/cama, akterima/kama i posmatračima/posmatračicama scene vizuelnih ...

 [ detaljnije ]

Corners Vranje

20. 06. 2016

Corners Vranje

Ako je Corners međunarodna platforma za saradnju i povezivanje umetnika, organizacija i institucija sa "rubova" Evrope, a cilj je da se skrene pažnja na mesta koja do sada ...

 [ detaljnije ]

Osvrt na sesiju seminara za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.2

22. 01. 2016

Osvrt na sesiju seminara za svakoga: MUZIKA I POLITIKA #1.2

U utorak 17. novembra prisustvovali smo, zajedno sa oko pedeset posetilaca u velikoj sali Rexa, drugom delu seminara MUZIKA i POLITIKA ...

 [ detaljnije ]

Seminar za svakoga: "Jevrejsko pitanje" pre antisemitizma"

08. 10. 2015

Seminar za svakoga: "Jevrejsko pitanje" pre antisemitizma"

Seminar pod nazivom “Jevrejsko pitanje” pre antisemitizma” jedan je u nizu seminara koji se održavaju pod okriljem Govornog programa kulturnog centra Rex ...

 [ detaljnije ]

Zajedničko gledanje filma Šoa, Kloda Lancmana

10. 03. 2014

Zajedničko gledanje filma Šoa, Kloda Lancmana

Jedno od ključnih pitanja kojima je debata završena bilo je pitanje od važnosti ne samo za prošlost već i za budućnost – koje su razlike između tadašnjeg i sadašnjeg društva ...

 [ detaljnije ]