EVS volonteri

Mladi u akciji je program koji je Evropska komisija namenila mladim ljudima. Cilj programa je promovisanje aktivnog građanskog učešća mladih, kao i razvoj solidarnosti i tolerancije među mladima i njihovo uključivanje u izgradnju Unije. Program takođe promoviše mobilnost u okviru i izvan granica EU, zatim neformalno obrazovanje i interkulturalni dijalog, ali i ohrabruje inkluziju svih mladih lljudi, bez obzira na njihovo obrazovanje, kulturu i društveno poreklo. MLADI U AKCIJI JE PROGRAM ZA SVE.

REX aktivno učestvuje u Evropskom volonterskom servisu EVS razmenjujući volontere sa evropskim kulturnim centrima.

EVS volonteri koje je REX do sada ugostio: Anna Weitz (Mejeriet, Švedska), Sascha Fulsher (Mejeriet, Švedska), Paola Daniolo (Buonaventura, Italija), Martina Prokopova (StanicaSlovačka), Aleksander Stamatovski (Pekarna, Slovenija), Anna Bardyova (Stanica, Slovačka), Alexandra Collin (Mains d'oeuvres, Francuska), Zuzana Gogová (Stanica, Slovačka).

Pročitajte blogove Martine Prokopove i Ane Bardiove.

Od 2011. EVS volonteri Kulturnog centra REX uspešno vode program "Dobrovoljno u Beogradu" kroz koji široj publici približavaju najrazličitija volonterska iskustva, iskušenja sa kojima se hvataju u koštac volonteri i volonterke u Beogradu, kao i njihova razmišljanja i percepciju života u našem gradu. U okviru tog programa, u aprilu 2013. naše volonterke su predstavile kratak film "EVS in Belgrade - a survival toolkit for volunteers" koji su napravile u saradnji sa svojim prijateljima - volonterima beogradskih organizacija Hajde da, Centar E8, Medijski edukativni centar i Živimo zajedno.

Blog koji uređuju Alexandra Collin i Zuzana Gogová možete pogledati ovde

 

 

  

 

Za više informacija o Evropskom volonterskom servisu:

  Youth in Action Programme  European Year Of Volunteering 2011

The European database on EVS accredited organisations
Youth In Action - Programme Guide