Internacionalni volonteri/Internship studenti

Tokom godine, dosta stranih studenata i postdiplomaca poseti REX u sklopu svojih radnih poseta beogradskim institucijama kulture, a neki od njih žele i da se neko duže ili kraće vreme zadrže u Beogradu i da odrade svoju praksu (internship) u REXu ili da učestvuju u pripremi i realizaciji nekog od REXovih projekata.

Do sada su sa nama radili:

Ulrike Stieger (Austrija), Vesna Babić (Nemačka), Rebeka Kastlemann (SAD), Rosanna Raeubertochter (Nemačka), Audrey Sansgue (Švajcarska), Renata Ćuk (Hrvatska), Juliane Mertsching (Nemačka), Alexandra Stefanović (Francuska), Myriam Simon (Francuska), Magdalena Latuch (Poljska), Maude Reitz (Švarcajska), Milica Mitić (Srbija), Rik van der Linden (Holandija), Juliette Gobin (SAD), Goran Horvat (Hrvatska), Laila von Alvensleben (Švajcarska), Vesna Marić (Srbija),Torben Hede Hansen (Danska), Mia Kovačević (Srbija), Anita Richelli (Italija), Ana Vuković (Srbija), Mia Rosić (Srbija), Graeme Peterson (SAD).