Kampanja difamiranja prof. dr Dragane Dulić

01. 07. 2012

saopštenje za javnost

Sistematska klevetnička kampanja koja se već izvesno vreme vodi protiv bivše dekanke Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu prof. dr Dragane Dulić postigla je svoj prvi efekat: Senat Univerziteta doneo je sramotnu odluku da joj onemogući nastavak rada na Univerzitetu, iako je ona i formalno i naučno u potpunosti zadovoljila uslove za produženje radnog odnosa (time je Univerzitet dokazao vernost sramnoj tradiciji, koja seže od izbacivanja Ksenije Atanasijević sa Filozofskog fakulteta pa do dodeljivanja počasnog doktorata Vladimiru Putinu). Sledi i drugi efekat: Naučno-nastavno veće Fakulteta za bezbednost podvrgnuto je pritiscima da se iz ispitne literature i upotrebe u nastavi uklone udžbenici i priručnici čija je autorka prof. Dulić. Prof. Dulić se difamira istrgutim citatima. U ulozi cenzora i interpretatora citata nalaze se nesvršeni studenti Fakulteta za bezbednost, koji naučnu vrednost stručne literature čija je autorka profesorka Dulić, nositeljka najvišeg naučnog zvanja, ocenjuju na osnovu svojih političkih afiniteta.
Nije nipošto slučajno da kampanju predvode organizacije i grupe koje su se afirmisale svojim zalaganjem da se Ratko Mladić i Radovan Karadžić smatraju srpskim herojima. Jasno je da glorifikacija pomenute dvojice zločinaca nije kompatibilna s pozitivnim vrednovanjem lika i dela vodeće srpske (i istaknute svetske) stručnjakinje za ljudsku bezbednost prof. Dragane Dulić. Stoga zagovornicima povratka Srbije u srednjevekovni mrak nije preostalo ništa drugo nego da na osnovu iskonstruisanih monstruoznih optužbi (posredstvom citata koji su istrgnuti iz konteksta i sličnih nečasnih i nenaučnih metoda argumentacije) oblate profesorku Dulić - i postigli su svoj cilj.
Oni ujedno pokušavaju da ospore i sudski dokazanu činjenicu da su masovna sistematska silovanja žena (seksualni terorizam) tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bila ne samo akti muškog nasilja nad ženama, nego i metodi kojima se vršilo etničko čišćenje i sprovodila teritorijalna ekspanzija. Podsećamo da je tokom srpske agresije na Bosnu i Hercegovinu silovano više od 20.000 žena: od devojčica do starica. Žene su najviše silovane u Foči (na više mesta u gradu), u Višegradu (u motelu Vilina vlas), u prijedorskim logorima smrti... Dragana Dulić je jedna od retkih profesora na Fakultetu bezbednosti koja studentima daje tekstove različitih autora kako bi ih pokrenula da kritički misle i vide van granica doktrine nacionalizma koja je odgovorna za ratove i silovanja u bivšoj Jugoslaviji. I zato njoj ni ne može da bude mesta na univerzitetu koji se nikada nije čak ni ogradio od genocida, u čijoj su pripremi učestvovali i mnogi njegovi istaknuti profesori.
Osuđujući kako sramotnu odluku Senata Univerziteta tako i dugogodišnje tolerisanje i podržavanje neofašističkih organizacija i ideologije krvi i tla na Beogradskom univerzitetu, Žene u crnom smatraju svojom dužnošću da iskažu javno priznanje Dragani Dulić, svojoj dugogodišnjoj saradnici, od koje je na stotine aktivistkinja širom Srbije (bilo direktno bilo indirektno) steklo prva saznanja o konceptu humane bezbednosti, a neke od nas su se, zahvaljujući njenom nesebičnom angažovanju u našim edukativnim aktivnostima, osposobile za kompetentan rad na problematici ljudske bezbednosti. Odgovornoj građanki i naučnici svetskog ranga prof. dr Dragani Dulić nema mesta na Beogradskom univerzitetu. A Beogradskom univerzitetu nema mesta u međunarodnoj naučnoj zajednici, kao što ni Srbiji koja ima takav univerzitet uskoro neće biti mesta u civilizovanom svetu.

U Beogradu, 30. 6. 2012.

 

Žene u crnom